VERTSKAP 2017

Årets vertskap er nå trukket! Denne sommeren blir ikke noe unntak fra tidligere år. I sommerukene fra St. Hans til skolestart skal driften og utleie av sengeplasser ved Homborsund fyrstasjon administreres av vertskapsfamilier. Perioden i år går fra uke 26 (mandag 26.06) - uke 32 (søndag 20.08). Bytte av vertskap foregår kl. 12:00 ute på fyrstasjonen. Nytt av året: Vertskapet får tilgjengelig en perm med diverse informasjon i vertskapsboligen.

NB! Obligatorisk oppmøte ved dugnad lørdag 13. mai for gjennomgang av brannanlegg og rutiner for årets vertskap.

Vi ser frem til å treffe dere, til dugnaden og årets sesong!

Oversikt over vertskapsfamilier sommeren 2017:

Periode
Ansvarlig vertskap
Mandag 26.06 kl. 12:00 - Mandag 03.07 kl. 12:00
Pål Tegnander                                                       
Mandag 03.07 kl. 12:00 - Mandag 10.07 kl. 12:00
Steinar Andersen
Mandag 10.07 kl. 12:00 - Mandag 17.07 kl. 12:00
Roger Tvedten
Mandag 17.07 kl. 12:00 - Mandag 24.07 kl. 12:00
Espen Tveit
Mandag 24.07 kl. 12:00 - Mandag 31.07 kl. 12:00
Ottmar Fotland
Mandag 31.07 kl. 12:00 - Mandag 07.08 kl. 12:00
Christine Friis Ribe
Mandag 07.08 kl. 12:00 - Mandag 14.08 kl. 12:00
Willy Arstad

Mandag 14.08 kl. 12:00 - Søndag 20.08 kl. 12:00
Per Ivar Byklum

Dersom det er noen som må bytte, gjøres dette innbyrdes. Send gjerne en e-post til sekretar@homborsundfyr.no og informér. Er det behov for å videreformidle ønsker, gjøres også dette pr e-post. Er det spørsmål om vertskapsukene, kan de stilles til kontakt@homborsundfyr.no.