VENNEFORENINGENS FYRDAGBOK

Flytebrygge på plass!

Torsdag 01. juni 2017 passerte Homborsund fyrstasjon en ny milepæl! Da kom det ei lenge planlagt flytebrygge på plass utenfor moloen / ytterste bølgebryteren i havna. 

Flytebrygga innleder en ny æra når det gjelder tilgjengelighet og bryggekapasitet ved Homborsund fyrstasjon, og venneforeningen ser frem til de nye mulighetene den gir. 

Dette vil være bra for alle fyrvenner, og vil forenkle besøk av både mindre og større båter. Venneforeningen ønsker alle velkommen til å benytte bryggefasilitetene, men det presiseres at kystlagets Østerøy og skonnerten Solrik har forrang til å benytte flytebrygga.

Du kan lese om prosjektet her: Prosjekt 01: Flytebrygge

Oppgradering av kai-forholdene

Tirsdag 19. mai 2017

Umiddelbart etter at styremøtet 13. mai var gjennomført, gikk nestleder Roar i gang med å bygge et nytt skjørt som var tenkt å monteres på ytterkant av kaia ved fyrstasjonen.

19. mai var skjørtet produsert og styreleder med sønn dro ut til fyrstasjonen og fikk det montert. En utrolig flott innsats ble lagt ned i arbeidet, og resultatet ble veldig bra! Nå beskytter skjørtet båtene som legger til, slik at de ikke skrapes opp!

Takk for god innsats til dere involverte!


Utvidelse av bryggekapasiteten

Torsdag 18. mai 2017

Det har i en lengre periode vært arbeidet aktivt og intenst fra Kystlaget Terje Vigen med å utvikle bryggekapasiteten ved Homborsund fyrstasjon. Det er anskaffet en 12 meter lang flytebrygge og en leider, som skal bli montert på utsiden av den ytterste bølgebryteren. 18. mai ankom Kystlaget fyrstasjonen med flytebryggen, på slep med Østerøy, og den har siden ligget på reden i påvente av nye moringer.

Dette blir bra for alle fyrvenner, og vil forenkle alt besøk av større båter. Siste melding sier at Kjell Gilje vil montere bryggen onsdag 31. mai. Vi gleder oss!Styremøte 02/2017

Styremøte 02/2017 ble avholdt i forbindelse med vårdugnaden lørdag 13. mai 2017.

Innkallinger og protokoller til alle styremøter blir  publisert under "Venneforeningen" i hovedmenyen. Gå deretter inn i undermenyen "Årsmøtet & styremøter".

Du kan også trykke deg inn her: "Venneforeningen - Årsmøtet & styremøter".

Vårdugnad 2017

TUSEN TAKK til alle 23 som møtte opp i dag, lørdag 13. mai, for å bidra til vårdugnaden ved Homborsund fyrstasjon! Det ble arbeidet effektivt og godt, og det var bra humør blant alle!

Et godt bidrag fikk vi også gitt i forbindelse med Hold Norge Rent-aksjonen 'Strandryddedagen', med godt og vel 80-100 kg marint avfall. Det ble servert pølser, brus, kaffi og kake! Takk til damene som tilberedte maten.

På slutten av dagen gjennomførte vi styremøte med alle styremedlemmer tilstede. Referat fra møtet kan du lese her, se link i innlegget over.

Invitasjon
Vårdugnad 2017

Homborsund fyrstyre åpner dørene for sosialt samvær i noen korte dugnadstimer lørdag 13. mai 2017. Kommer DU? Møt opp på Homborsund brygge kl. 09:00 eller kl. 11: 00 for transport. Du kan også bruke egen båt ut. Se også vår Facebook-profil for nærmere detaljer.

Vi spanderer kaffi, pølser og brus og masse hyggelig selskap!


Rapport etter befaring 29. mars 2017

Onsdag 29. mars 2017 ble det gjennomført en befaring på fyrstasjonen. Kystverket v/Belinda Pedersen og Homborsund fyrs venner v/styreleder Jan Arild Vassbotn var tilstede. Rapport/befaringsreferat og diverse datablad er vedlagt under.

Befaringsreferat

Datablad FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold
JOTAPROFF Fasadeakryl

Datablad Teknisk #1

Teknisk datablad
JOTAPROFF Fasadeakryl

Datablad Teknisk #2

Teknisk datablad (engelsk)
JOTUN Sopp- og algedreper / Fungus remover and disinfectant

Fyrbefaring med Kystverket og Homborsund fyrs venner
Onsdag 29. mars 2017

Onsdag 29. mars 2017 er det planlagt fyrbefaring hvor Kystverket v/Belinda Pedersen og Homborsund fyrs venner v/styreleder Jan Arild Vassbotn går gjennom fyrstasjonen. Formålet er å vise Kystverket hva venneforeningen planlegger å gjøre på dugnadene i år, og ikke minst komme med ønsker om hva vi ønsker fra Kystverket. Styreleder har vært ute på fyrstasjonen i forkant for en gjennomgang, for å forberede seg og dokumentere vedlikeholdsbehovet med bilder.

Vedlikeholdsbehovet utgjør følgende punkter:

 1. Maurangrep i stue, vertskapsbolig mot vest. Meldt til Kystverket tidligere.
 2. Slippen foran sjøbua. Bør utbedres, før den forsvinner.
 3. Frontparti, sjøbua. Nytt malingstrøk.
 4. Flere punkterte vinduer i tomannsboligen. Kartlegges og rapporteres inn til Kystverket.
 5. Muren, østbua ved tomannsboligen. Skrapes og males.
 6. Nettinggjerdet oppe ved boligen. Flere huller. Skifte netting.
 7. Dør/gjerde mellom bu og tomannsbolig. Nedblåst vindski over dør. Monteres.
 8. Hovednøkkel, dører tomannsbolig. Vi har bare en. Bestille ny.
 9. Bro over til holme. Søke om montering av rekkverk.
 10. Mulig "venteplass" for ny flytebrygge? 12 meter flytebrygge må skipes fra Skjeviga.
 11. Defekt veggplate, østsiden av østre bu ved tomannsboligen. Skaffes fra Kystverket.
 12. Slitasje, bolig og buvegger. Hovedoppgave 2017? Skaffe riktig type maling fra Kystverket.Styremøte 01/2017

Styremøte 01/2017 ble avholdt lørdag 25. mars 2017 ute på fyrstasjonen.

Innkallinger og protokoller til alle styremøter blir publisert under "Venneforeningen" i hovedmenyen. Gå deretter inn i undermenyen "Årsmøtet & styremøter".

Du kan også trykke deg inn her: "Venneforeningen - Årsmøtet & styremøter".

Venneforeningens første ordinære Årsmøte
Fredag 10. mars 2017

Venneforeningens første ordinære Årsmøte ble avholdt i Kystlaget Terje Vigens lokaler fredag 10. mars 2017. Det var stort oppmøte, da 22 mennesker møtte opp. Etter en innledning av muntlig og visuell art fremført av interimstyrets Jan Arild Vassbotn, var det tid for innmelding av nye medlemmer i venneforeningen før Årsmøtet ble åpnet. Underveis ble det kjøpt inn tilstrekkelig mat og drikke til hele forsamlingen, og dette ble fortært mens de gode samtaler gikk lystig.

Det ble avholdt valg og det første ordinære styret ble valgt inn. Leder ble Jan Aril Vassbotn og Roar Ousland ble valgt som nestleder. Som kasserer ble Roger Tvedten valgt. Øvrige fem styremedlemmer ble Grete Grosvold, Atti Wåga, Peter Stanton, Jan Olav Vik og Elisabeth Engesvik From. Som varamedlem ble Per Ivar Byklum valgt.

Vårdugnad
Lørdag 14. mai 2016

En grå og kjølig lørdag er ingen hindring for dugnadsånden! Det kan ikke bli bedre når hele 36 store og små stiller med supert humør og med felles interesse for fyret vårt. Det var full rulle fra kl. 09:00 og langt utover ettermiddagen og mange planlagte oppgaver ble utført!

Noen ganger er det mer enn alright!


Invitasjon
Vårdugnad 2016

Homborsund fyrstyre åpner dørene for sosialt samvær i noen korte dugnadstimer lørdag 14. mai 2016. Kommer DU?

Vi spanderer kaffi, pølser og brus!