BUDSJETT 2017

Foreningens første budsjett bygger på erfaringstall fra Fyrstyret for Homborsund fyrs drift de siste årene.

InntekterBeregnede inntekterUtgifterBeregnede utgifterResultatBeregnet resultatBeholdning
2016201720162017201620172016
Kr. 112.106,-Kr. 115.000,-Kr. 64.023,-Kr. 114.100,-Kr. 48.083,-Kr. 900,-Kr. 169.830,-

Detaljer vedrørende inntekter.
Inntektene basert på utleie av fyrboligen. Det var i 2016 en nedgang fra året før, 701 døgn i 2016 mot 821 i 2015. Dette skyldes trolig en ustabil sommersesong. Interessen for å leie er imidlertid stor, så vi budsjetterer med en svak oppgang fra 2016. Inntekter tidligere: 2015: 132000, 2014: 121000, 2013: 73000, 2012: 67000

Detaljer vedrørende utgifter.
Utgiftene er fordelt på posteringene som angitt.
Postering
20162017Merknad
Rosjekte
Kr. 0,-Kr. 20.000,-
Ref. Handlingsplanen 2017
UtstyrKr. 4.000,-
Kr. 5.000,-

VedlikeholdKr. 26.429,-Kr. 30.000,-

Gebyrer
Kr. 0,-Kr. 2.000,-Gebyr, VIPPS
InventarKr. 900,-Kr. 5.000,-Uvanlig lite innkjøp i 2016
StrømKr. 13.988,-Kr. 15.000,-

BrannkontrollKr. 5.494,-Kr. 6.000,-

Reklame, nettKr. 9.765,-Kr. 2.000,-2016: Utgifter til logo
ProfilartiklerKr. 0,-Kr. 5.000,-For salg til medlemmene
TelefonKr. 1.499,-Kr. 300,-2016: Innkjøp av ny telefon
MedlemskapKr. 766,-Kr. 800,-Bl.a Fyrhistorisk forening
ForsikringKr. 1.182,-Kr. 3.000,-Båt og flytebrygge
FlytebryggeKr. 0,-Kr. 20.000,-Ref. Handlingsplanen 2017

Kr. 64.023,-Kr. 114.100,-