Venneforeningen

Venneforeningen består pr 20. desember 2017 av 174 medlemmer, og vi ønsker å bli mange flere!

Har du lyst til å bli en venn av Homborsund fyr? Trykk her for innmelding!

Fyrstasjonen driftes og vedlikeholdes i dag av venneforeningen Homborsund fyrs venner. Venneforeningen skal legge til rette for allmenhetens bruk gjennom å administrere utleie av fyrstasjonens assistentbolig, ett uthus og ett naust. Kystverket disponerer selv fyrvokterboligen, ett uthus og ett naust som feriebolig for sine ansatte. Venneforeningen skal også organisere de forpliktelser som er pålagt gjennom avtalen med Grimstad kommune og Kystverket.

I 2016 var det hele 701 gjestedøgn / overnattinger ved fyret! Vil  DU overnatte i et marint miljø på en holme, ved et ekte fyr, alene eller sammen med andre? Er dere en gruppe, et team eller en bedrift som har ønske om et annerledes møtelokale eller en arena for teambuilding? Ta kontakt!

Alle de aktiviteter og tiltak som kan bidra til å sikre og øke allmenhetens tilgang til og bruk av fyrstasjonen, ligger innenfor venneforeningens virkeområde. Har  DU forslag til aktiviteter og tiltak som kan være aktuelle på fyrstasjonen? Har du lyst til å bidra? Vi trenger flere støttespillere og bidragsytere! Ta kontakt!

 
UA-108782417-1