Styret

Det sittende styret ble valgt ved Årsmøtet 2017 og består av styreleder, 7 styremedlemmer og 1 varamedlem.

Det utnevnes to styrerepresentanter til styret i venneforeningen ved årsmøtene hos hver av foreningene/lagene Kystlaget Terje Vigen, Eide Sognelag og I.L. Eidekameratene.


De utnevnte er for tiden:

Jan Arild Vassbotn

Jan Arild Vassbotn

Tilhørighet Eide Sognelag

Stilling Styreleder

Funksjon Venneforeningens styreleder og bookingansvarlig

Telefon (+47) 994 76 760

E-post styreleder@homborsundfyr.no

Roar Ousland

Roar Ousland

Tilhørighet Kystlaget Terje Vigen

Stilling Nestleder

Funksjon Venneforeningens nestleder og styreleders stedfortreder

Tlf (+47) 414 12 134

E-post nestleder@homborsundfyr.no

Roger Tvedten

Roger Tvedten

Tilhørighet Homborsund fyrs venner

Stilling Sekretær & Kasserer

Funksjon Venneforeningens sekretær, medlemsansvarlig, kasserer og økonomiansvarlig

Tlf (+47) 902 80 360

E-post sekretar@homborsundfyr.no

E-post regnskap@homborsundfyr.no

Atti Wåga

Atti Wåga

Tilhørighet Eide Sognelag

Stilling Styremedlem

Funksjon Inventaransvarlig

Tlf 478 49 667

E-post styremedlem@homborsundfyr.no

Peter Stanton

Peter Stanton

Tilhørighet Kystlaget Terje Vigen

Stilling Styremedlem

Tlf 958 87 939

E-post styremedlem@homborsundfyr.no

Grete Grosvold

Grete Grosvold

Tilhørighet Homborsund fyrs venner

Stilling Styremedlem

Tlf 920 12 032

E-post styremedlem@homborsundfyr.no

Elisabeth Engsvik-From

Elisabeth Engsvik-From

Tilhørighet I.L. Eidekameratene

Stilling Styremedlem

Tlf 952 22 567

E-post styremedlem@homborsundfyr.no

Jan Olav Vik

Jan Olav Vik

Tilhørighet I.L. Eidekameratene

Stilling Styremedlem

Funksjon Båtansvarlig

Tlf 911 88 416

E-post styremedlem@homborsundfyr.no

Per Ivar Byklum

Per Ivar Byklum

Tilhørighet Homborsund fyrs venner

Stilling Varamedlem

Tlf 905 07 092

E-post styremedlem@homborsundfyr.no

 
UA-108782417-1