PROSJEKT 02 - FØRSTEHJELPSSTASJON

Prosjekt 'Førstehjelpsstasjon ved Homborsund fyrstasjon' er iverksatt som en følge av at venneforeningen ønsker å ha fokus på HMS, gjennom å sikre tryggheten på sjøen for sjøfarende og ved fyrstasjonen for våre leietakere, overnattingsgjester og foreningens medlemmer.


Målsetningen med prosjektet er å etablere en lokal førstehjelpsstasjon som lokaliseres på en strategisk plass ved fyrstasjonen. Førstehjelpsstasjonen skal inneholde båreutstyr, ulltepper, utstyr for å kunne utføre grunnleggende førstehjelp, enkel sårbehandling og behandling av mindre brannskader og øyeskader. Det skal også være tilstede akuttmedisinsk utstyr som halvautomatisk hjertestarter for livreddende førsteinnsats ved hjertestans.

Markering av hjelpestasjon

Førstehjelpsutstyr

Hjertestarter på stedet!

Hjertestarter

PROSJEKTBESKRIVELSE

DATO: 18.04.2017
Ved å trykke på PDF-ikonet kan du lese prosjektbeskrivelsen for 'prosjekt 02: førstehjelpsstasjon ved Homborsund fyrstasjon'.


Prosjektoppstart: 18.04.2017.
Planlagt prosjektavslutning: 23.06.2018.

Videre nedover på denne siden vil påfølgende dokumenter bli lagt ut fortløpende, inntil prosjektavslutning og sluttrapporten foreligger.

STATUSRAPPORT

Ved å trykke på PDF-ikonet kan du se 'status quo' gjennom utarbeidet statusrapport.


Prosjektoppdatering: 20.04.2017.