Prosjekt 03: Grønn sjø

Folketellingen fra år 1900 viser at familien Iversen, fyrvokter og hustru, bodde ved Homborsund fyrstasjon med sine 2 barn. Familien dyrket korn/poteter, hadde kjøkkenhage, ikke frukthage, og holdt kreaturer og fjærkre. I 1921 ble det oppgitt at jordveien for fyrvokteren bare var en og annen 'græstorv' på en del av holmen, som gav beite for et par sauer, hvis sommeren ikke var for tørr. En liten oppdyrket hageflekk for poteter gav sjelden utbytte da sjøen til dels gikk over den. Rester etter hagen har vært synlige på øya i alle år.

I april 2017 har venneforeningen Homborsund fyrs venner satt i gang et enkelt, lite prosjekt for hagedrift ved fyrstasjonen. I løpet av måneden har jord blitt klargjort for poteter, og mot slutten av april måned går de første potetene i jorden.

Kilde for informasjon om gamle dagers drift: Førstekonservator Per Arvid Åsen, Agder Naturmuseum og botaniske hage.