VELKOMMEN TIL OSS!

Velkommen til Homborsund fyrstasjon og venneforeningen Homborsund fyrs venner. 

På grunn av den ekstraordinære med COVID-19 blir det nye regler for bruk og utleie an Homborsund fyr i 2020. Reglene vil bli oppdatert i henhold til myndighetenes pålegg og anbefalinger i tillegg til de begrensinger som er ved Homborsund fyr.
-  Det vil bli utarbeidet en egen smittevernintruks for Homborsund fyr.
- Frem til 28/6 vil vi leie ut til en husstand av gangen. 
   Det skal være minst 72 timer mellom ulike leietagere.
- 29/6 - 16/8 vil det være vertskap på fyret
    - det blir anledning for å leie fyret for en husstand av gangen
    - leietiden vil være fast; tre netter
    - leie skal avtales på forhånd og forehåndsbetales
 - 17/8 og ut året: En husstand av gangen, minst 72 timer mellom leietagere.

For alle gjelder at man tar med seg sitt eget sengetøy.

Vi beklager restriksjonene og håper vi kan lempe på de så snart som mulig

Du finner mer om booking og vilkår for overnatting og utleie i menyen. Finner du ikke det du søker etter, så er du velkommen til å spørre! 

HOMBORSUND FYRSTASJON

Homborsund fyrstasjon er et kystfyr og ligger på øya Store Grønningen ved innseilingen til Homborsund utenfor Grimstad. Bygningene ligger samlet oppe på holmen med en delvis innegjerdet gårdsplass mellom husene, og er et dominerende element i kystleden. Fyret har høy grad av opprinnelighet, og er en god representant for et større betonganlegg som var vanlig ved bygging av nye fyr i 1870-årene. Sundet er sommerstid meget trafikkert, og fyrstasjonen har stor opplevelsesverdi som del av miljøet der.

HOMBORSUND FYRS VENNER

Tomansboligen, uthuset og en av sjøbodene forvaltes i dag av Homborsund fyrs venner. Formålet er å bidra til at Homborsund fyrstasjon bevares som en levende del av kystkulturen, med vekt på å gjøre fyret tilgjengelig for allmenheten.

Venneforeningen legger til rette for allmenhetens bruk gjennom å administrere utleie og drive vedlikehold og oppgraderinger for å bevare og utvide tilbudet.

Vil du være med å støtte oss: meld deg inn her. Kun kr. 100 pr år, inkl. husstandsmedlemmer.

Kystverket disponerer selv fyrvokterboligen, ett uthus og ett naust som feriebolig for sine ansatte.