VELKOMMEN TIL OSS!

Velkommen til Homborsund fyrstasjon og venneforeningen Homborsund fyrs venner. 

På grunn av den ekstraordinære situasjonen er all utleie innstilt inntil videre.
Årsmøtet i 2020 er også utsatt inntil videre.

I sommersesongen 1/7- ca 15/8 er det vertskap på fyret og alle er velkomne. I utgangspunktet er det "drop-in" og plass til alle i seng eller på madrass. Det er imidlertid mulig å reservere et rom. Se siden for priser
Vertskapet kan kontaktes på tlf: 971 01 373.

Utenom sommersesongen kan man leie fyret for en eller flere dager. Du har da hele fyret for deg selv. Ypperlig for feiringer, møter, team-building eller bare for å ha noen avslappende dager på et fyr på en holme i havgapet. 

Du finner alt om booking og vilkår for overnatting og utleie i menyen. Finner du ikke det du søker etter, så er du velkommen til å spørre! 

HOMBORSUND FYRSTASJON

Homborsund fyrstasjon er et kystfyr og ligger på øya Store Grønningen ved innseilingen til Homborsund utenfor Grimstad. Bygningene ligger samlet oppe på holmen med en delvis innegjerdet gårdsplass mellom husene, og er et dominerende element i kystleden. Fyret har høy grad av opprinnelighet, og er en god representant for et større betonganlegg som var vanlig ved bygging av nye fyr i 1870-årene. Sundet er sommerstid meget trafikkert, og fyrstasjonen har stor opplevelsesverdi som del av miljøet der.

HOMBORSUND FYRS VENNER

Tomansboligen, uthuset og en av sjøbodene forvaltes i dag av Homborsund fyrs venner. Formålet er å bidra til at Homborsund fyrstasjon bevares som en levende del av kystkulturen, med vekt på å gjøre fyret tilgjengelig for allmenheten.

Venneforeningen legger til rette for allmenhetens bruk gjennom å administrere utleie og drive vedlikehold og oppgraderinger for å bevare og utvide tilbudet.

Vil du være med å støtte oss: meld deg inn her. Kun kr. 100 pr år, inkl. husstandsmedlemmer.

Kystverket disponerer selv fyrvokterboligen, ett uthus og ett naust som feriebolig for sine ansatte.