UA-108782417-1

Budsjett 2017

Foreningens første budsjett bygger på erfaringstall fra Fyrstyret for Homborsund fyrs drift de siste årene.

Inntekter

Beregnede inntekter

Utgifter

Beregnede utgifter

Resultat

Beregnet resultat

Beholdning

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Kr. 112.106,-

Kr. 115.000,-

Kr. 64.023,-

Kr. 114.100,-

Kr. 48.083,-

Kr. 900,-

Kr. 169.830,-

Detaljer vedrørende inntekter.

Inntektene basert på utleie av fyrboligen. Det var i 2016 en nedgang fra året før, 701 døgn i 2016 mot 821 i 2015. Dette skyldes trolig en ustabil sommersesong. Interessen for å leie er imidlertid stor, så vi budsjetterer med en svak oppgang fra 2016. Inntekter tidligere: 2015: 132000, 2014: 121000, 2013: 73000, 2012: 67000

Detaljer vedrørende utgifter.
Utgiftene er fordelt på posteringene som angitt.

Postering


2016

2017

Merknad

Rosjekte

Kr. 0,-

Kr. 20.000,-

Ref. Handlingsplanen 2017

Utstyr

Kr. 4.000,-

Kr. 5.000,-


Vedlikehold

Kr. 26.429,-

Kr. 30.000,-


Gebyrer

Kr. 0,-

Kr. 2.000,-

Gebyr, VIPPS

Inventar

Kr. 900,-

Kr. 5.000,-

Uvanlig lite innkjøp i 2016

Strøm

Kr. 13.988,-

Kr. 15.000,-


Brannkontroll

Kr. 5.494,-

Kr. 6.000,-


Reklame, nett

Kr. 9.765,-

Kr. 2.000,-

2016: Utgifter til logo

Profilartikler

Kr. 0,-

Kr. 5.000,-

For salg til medlemmene

Telefon

Kr. 1.499,-

Kr. 300,-

2016: Innkjøp av ny telefon

Medlemskap

Kr. 766,-

Kr. 800,-

Bl.a Fyrhistorisk forening

Forsikring

Kr. 1.182,-

Kr. 3.000,-

Båt og flytebrygge

Flytebrygge

Kr. 0,-

Kr. 20.000,-

Ref. Handlingsplanen 2017


Kr. 64.023,-

Kr. 114.100,-