ÅRSMØTET & STYREMØTER

Her diner du referat fra års- og styremøter som avholdes av venneforeningen. 

Dokumentene er tilgjengelige via linkene under:

Dokumenter for Årsmøte 2019 

Referat fra styremøte 04-2019

Referat fra styremøte 03-2019

Referat fra styremøte 02-2019  

Referat fra styremøte 01-2019


Protokoll fra styremøte 04/2018

Styremøte ble avholdt 13. november 2018.


 

Protokoll fra styremøte 04/2018

Innkalling til styremøte 04/2018

Styret innkalles til styremøte 13. november 2018.

 

Innkalling til styremøte 04/2018


Protokoll fra styremøte 03/2018

Styremøte ble avholdt 31. august 2018.
Protokoll fra styremøte 03/2018


Innkalling til styremøte 03/2018

Styret innkalles til styremøte 31. august 2018.

Innkalling til styremøte 03/2018


Protokoll fra styremøte 02/2018

Styremøte ble avholdt 04. mai 2018.

Protokoll fra styremøte 02/2018


Innkalling til styremøte 02/2018

Styret innkalles til styremøte 04. mai 2018.

Innkalling til styremøte 02/2018


Protokoll fra Årsmøtet 2018

Årsmøtet 2018 ble avholdt 16. mars.

Protokoll fra Årsmøtet 2018


Innkalling til Årsmøtet 2018

Foreningens medlemmer innkalles til Årsmøtet 2018 den 16. mars.

Innkalling til Årsmøtet 2018


Protokoll fra styremøte 01/2018

Styremøte ble avholdt 24. januar 2018.

Protokoll fra styremøte 01/2018


Innkalling til styremøte 01/2018

Styret innkalles til styremøte 24. januar 2018.

Innkalling til styremøte 01/2018


Protokoll fra styremøte 03/2017

Styremøte ble avholdt 31. oktober 2017.

Protokoll fra styremøte 03/2017


Innkalling til styremøte 03/2017

Styret innkalles til styremøte 31. oktober 2017.

Innkalling til styremøte 03/2017


Protokoll fra styremøte 02/2017

Styremøte ble avholdt 13. mai 2017.

Protokoll fra styremøte 02/2017


Innkalling til styremøte 02/2017

Styret innkalles til styremøte 13. mai 2017.

Innkalling til styremøte 02/2017


Protokoll fra styremøte 01/2017

Styremøte ble avholdt 25. mars 2017.

Protokoll fra styremøte 01/2017


Innkalling til styremøte 01/2017

Styret innkalles til styremøte 25. mars 2017.

Innkalling til styremøte 01/2017


Protokoll fra Årsmøte 2017

Årsmøtet 2017 ble avholdt 10. mars.

Protokoll fra årsmøte 2017