ÅRSMØTET & STYREMØTER

Her offentliggjøres alle innkallinger og protokoller fra Årsmøtet og styremøter som avholdes av Homborsund fyrs venner. Det er i venneforeningens største interesse å drive foreningen på en åpen og demokratisk måte, herunder at utenforstående og allmenheten forøvrig skal få innsikt i driften.


Protokoll fra styremøte 03/2018

Styremøte ble avholdt 31. august 2018. Trykk på PDF-ikonet for å lese protokollen.


Innkalling til styremøte 03/2018

Styret innkalles til styremøte 31. august 2018. Trykk på PDF-ikonet for å lese innkallingen.

 

Protokoll fra styremøte 02/2018

Styremøte ble avholdt 04. mai 2018. Trykk på PDF-ikonet for å lese protokollen.


Innkalling til styremøte 02/2018

Styret innkalles til styremøte 04. mai 2018. Trykk på PDF-ikonet for å lese innkallingen.


Protokoll fra Årsmøtet 2018

Årsmøtet 2018 ble avholdt 16. mars. Trykk på PDF-ikonet for å lese protokollen.


Innkalling til Årsmøtet 2018

Foreningens medlemmer innkalles til Årsmøtet 2018 den 16. mars. Trykk på PDF-ikonet for å lese innkallingen.


Protokoll fra styremøte 01/2018

Protokoll fra styremøte avholdt 24. januar 2018 foreligger her. Trykk på PDF-ikonet under for å lese protokollen.


Innkalling til styremøte 01/2018

Styret innkalles herved til styremøte 24. januar 2018. Trykk på PDF-ikonet under for å lese innkallingen.


Protokoll fra styremøte 03/2017

Protokoll fra styremøte avholdt 31. oktober 2017 foreligger her. Trykk på PDF-ikonet under for å lese protokollen.


Innkalling til styremøte 03/2017

Styret innkalles herved til styremøte 31. oktober 2017. Trykk på PDF-ikonet under for å lese innkallingen.


Protokoll fra styremøte 02/2017

Protokoll fra styremøte avholdt 13. mai 2017 foreligger her. Trykk på PDF-ikonet under for å lese protokollen.


Innkalling til styremøte 02/2017

Styret innkalles herved til styremøte 13. mai 2017. Trykk på PDF-ikonet under for å lese innkallingen.


Protokoll fra styremøte 01/2017

Protokoll fra styremøte avholdt 25. mars 2017 foreligger her. Trykk på PDF-ikonet under for å lese protokollen.


Innkalling til styremøte 01/2017

Styret innkalles herved til styremøte 25. mars 2017. Trykk på PDF-ikonet under for å lese innkallingen.


Protokoll fra Årsmøte 2017

Protokoll fra Årsmøtet avholdt 10. mars 2017 foreligger her. Trykk på PDF-ikonet under for å lese protokollen.