ÅRSMØTET & STYREMØTER

Her finner du referat fra års- og styremøter som avholdes i venneforeningen. 

Dokumentene er tilgjengelige via linkene under:


Styremøtereferat

Dokumenter for årsmøtet 2020

Dokumenter for årsmøtet 2019

Protokoll fra Årsmøtet 2018

Protokoll fra Årsmøte 2017