UA-108782417-1

   Forside


VELKOMMEN TIL OSS!

Dette er den nye hjemmesiden til Homborsund fyrstasjon og venneforeningen. Du finner alt om overnatting og utleie samlet her. I vår aktivitets- og utleiekalender kan du se når fasilitetene er ledige eller utleid. Vi har også samlet mye informasjon om fyrstasjonen, fyrhistorie i Norge og verden her. Bruk menyen over for å finne all informasjon om fyrstasjonen.

Hvis ikke du finner det du søker etter, så spør oss! Se kontaktinformasjon under "Kontakt" i menyen.


HOMBORSUND FYRSTASJON

Homborsund fyrstasjon er et kystfyr og ligger på øya Store Grønningen ved innseilingen til Homborsund utenfor Grimstad. Bygningene ligger samlet oppe på holmen med en delvis innegjerdet gårdsplass mellom husene, og er et dominerende element i kystleden. Fyret har høy grad av opprinnelighet, og er en god representant for et større betonganlegg som var vanlig ved bygging av nye fyr i 1870-årene. Sundet er sommerstid meget trafikkert, og fyrstasjonen har stor opplevelsesverdi som del av miljøet der.


"Jeg forstår nå mer enn det mitt øye viser
Vi må finne veien til det gode
Da mener jeg det gode liv for alle
Og ikke bare for oss selv og våre liv"
- Jan Arild Vassbotn, fra 'Bataljen i Homborsund'


HOMBORSUND FYRS VENNER

Venneforeningen består pr 06. februar 2018 av 183 medlemmer, og vi ønsker å bli mange flere! Har du lyst til å bli en venn av Homborsund fyr? Trykk her for å melde deg inn!

Fyrstasjonen driftes og vedlikeholdes i dag av venneforeningen Homborsund fyrs venner. Venneforeningen skal legge til rette for allmenhetens bruk gjennom å administrere utleie av fyrstasjonens assistentbolig, ett uthus og ett naust. Kystverket disponerer selv fyrvokterboligen, ett uthus og ett naust som feriebolig for sine ansatte. Venneforeningen skal også organisere de forpliktelser som er pålagt gjennom en forvaltningsavtale med Grimstad kommune.

I 2017 var det hele 808 gjestedøgn / overnattinger ved fyret! Vil DU overnatte i et marint miljø på en holme, ved et ekte fyr, alene eller sammen med andre? Er dere en gruppe, et team eller en bedrift som har ønske om et annerledes møtelokale eller en arena for teambuilding? Ta kontakt!

Alle de aktiviteter og tiltak som kan bidra til å sikre og øke allmenhetens tilgang til og bruk av fyrstasjonen, ligger innenfor venneforeningens virkeområde. Har DU forslag til aktiviteter og tiltak som kan være aktuelle på fyrstasjonen? Har du lyst til å bidra? Vi trenger flere støttespillere og bidragsytere! Ta kontakt!

 

KYSTLED

Homborsund fyrstasjon er blant destinasjonene i KYSTLED SØR. Trykk på logoen for å lese mer om kystled.